найбільше

1) присл. (щодо максимально можливого вияву інтенсивности якоїсь дії), найбільш, найдужче, найсильніше, якнайбільше, щонайбільше, більш(е) за все (за всіх — щодо людей і, рідше, тварин), (по)над усе; особливо, найпаче, найпак (найбільшою мірою); найгірш(е) (стосовно того, що спричиняє несхвальне ставлення мовця)
Пор. дуже
2) присл. (при сл. зі знач. кількости — як позначення граничної кількости кого / чого-н.), не більш(е) ніж [як], щонайбільше, максимально, максимум, від сили

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • найбільше — найбі/льш, присл. 1) Більш за все, більше за інших; особливо. 2) У сполуч. з прикметником і прислівником уживається для творення найвищого ступеня якості …   Український тлумачний словник

  • найбільше — [найб’і/л шеи] присл …   Орфоепічний словник української мови

  • найбільше — прислівник незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

  • найбарзій — найбільше …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

  • маджі — Найбільше приміщення бірманського монастиря, те саме, що і марапин …   Архітектура і монументальне мистецтво

  • найбарже — найбільше (найбарже мі шкода той дітины) …   Лемківський Словничок

  • найвеце — найбільше (найвеце сья пватит за рясового барана) …   Лемківський Словничок

  • максимум — у, ч. 1) Найбільша кількість, величина, найбільше виявлення чогось; прот. мінімум. || Найвища точка на шкалі вимірювального приладу. •• Барометри/чний ма/ксимум область високого атмосферного тиску. 2) у знач. присл. Найбільше, щонайбільше,… …   Український тлумачний словник

  • газове сховище — газовое хранилище gas storage Gasspeicher природна або штучна ємкість для резервування великих обсягів газу і регулювання його подачі відповідно до нерівномірності газоспоживання. Г.с. споруджуються поблизу траси магістральних газопроводів і… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • значення — я, с. 1) Громадська, політична, історична і т. ін. вага, роль кого , чого небудь; важливість. 2) Сутність чого небудь; зміст. 3) Абстрактна величина з однією характеристикою, згідно з якою вона може порівнюватися з іншими абстрактними величинами …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.